За мен

Роден съм на 5 ноември и през 2014 г. навърших 3 х 25 години.

Преди няколко десетилетия бях две поредни години републикански шампион по баскетбол за юноши. Благодарение на спорта, с който никога не съм се разделял напълно, все още мога да си завързвам на куц крак връзките на обувките, въпреки онези 3 х 25, които споменах по-горе. Все още мога, като погледна надолу, да видя върховете на обувките си.

Спортът ми даде и много други неща, които винаги са ми помагали в живота – дисциплина, отговорност към екипа, желание за победа…

Другата ми голяма страст е изкуството – там се чувствам истински щастлив и одухотворен, там намирам спокойствие и хармония със себе си и със света. През 2012 г. имах щастието тази моя страст да получи реално измерение чрез откриването на галерия UniArt в Нов български университет, чиято първа колекция от картини и скулптури беше събрана и дарена от моето семейство.

Обичал съм и съм бил обичан. Дал съм много, но и съм получил много. За което благодаря!

„Сериозната“ част от биографията ми изглежда приблизително така:

Завърших с отличие висшето си образование в Техническия университет в София през 1965 г., след което постъпих на работа в Институт по кибернетика при Българската академия на науките. Няколко години по-късно защитих дисертация в областта на управлението на социално-икономически системи и получих награда на БАН „Най-добра научна разработка” и национална награда „Научна разработка с най-голям икономически ефект”.

В края на 70-те години проведох следдокторска специализация в Университета в Хановер (ФР Германия) по управление на системи и четях лекции във ФРГ, Швейцария, Италия, САЩ, Великобритания и др.

След завръщането си в България, през 1980 г. постъпих на работа в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес – БСК) като експерт в направление “Икономически анализи”. БИСА беше създадена през април същата година и съдбата реши тази организация трайно да бележи трудовата ми биография, тъй като през последните повече от 30 години имам привилегията да съм професионално свързан с нея, с малки прекъсвания. Последователно работих на длъжностите старши експерт, ръководител направление, директор, заместник-председател (1989 г.), през 1993 г. бях избран за председател на БСК, а от 2010 г. съм изпълнителен председател. През тези повече от 30 години в БСК участвах в разработването и приемането на нормативната уредба в сферата на икономиката, социалния диалог и трудово-правните отношения, реформите в пенсионното дело, колективното трудово договаряне и т.н. Гордея се, че бях сред инициаторите и учредителите на Смесения консултативен комитет „Европейски съюз – България“, а в периода 1999-2004 г. бях негов съпредседател от българска страна.

Паралелно с работата си в БСК, за две години, в периода 1987-1989 г., бях зам.-председател по финансовите въпроси на Централния кооперативен съюз (ЦКС), а в периода 1991-1997 г. бях управител на Софийската фондова борса. През 2004 г. и през 2006 г. бях зам.-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а през 2006 г. – зам.-председател на Икономическия и социален съвет на Р България. От 2007 година съм член на Европейския икономически и социален комитет (EESC), в рамките на който работя активно в групите по Лисабонската стратегия и по движение на хора. От 2005 г. представлявам БСК в най-голямата европейска бизнес конфедерация BUSINESSEUROPE, а след официалното присъединяване на България към ЕС през 2007 г. бях официално избран за член на Съвета на президентите на тази организация, която функция изпълнявам и до днес. Член съм на Борда на ESCO – европейски проект за компетенциите на работната сила.

Бил съм член на УС на Българската академия на науките. Член съм на Настоятелството на Нов български университет. Дълги години бях Изпълнителен директор на директорите на най-голямата лизингова компания в България “Интерлийз” АД, а понастоящем съм член на Съвета на директорите. Член съм на Съвета на директорите на “Солвей Соди” АД, Индустриален холдинг “България”  и др.

Имам десетки научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични публикации.